// Enlaces rede sociales en nueva ventana// //Logo cabecera fijo//

Avís legal

El present Avís Legal regula les condicions generals d’accés i utilització del lloc web accessible a l’adreça URL https://www.kakimate.com (en endavant, el lloc web), que Ivet torrent posa a disposició dels usuaris d’Internet.

La utilització del lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal. En conseqüència, l’usuari del lloc web ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el web, ja que el text podria patir modificacions a criteri del titular del web, o a causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial.

1. TITULARITAT DEL LLOC WEB.

Raó Social de l’Empresa: Ivet Torrent
Nom del titular: Ivet Torrent
Adreça social: Carrer la Riera 90-100 Esc 1 Bajos 1ª
Població: Caldes d’Estrac
Província: Barcelona
C.P.: 08393
C.I.F./D.N.I.: 38861884A
Telèfon de contacte: +34673597388
Correu electrònic: info@kakimate.com

2. OBJECTE

El lloc web facilita als usuaris del mateix l’accés a informació i serveis prestats per Kakimate a aquelles persones o organitzacions interessades en els mateixos.

3. ACCÉS I ÚS DEL WEB

3.1.- Registre d’usuaris.
Amb caràcter general l’accés i utilització del web no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris de la mateixa.

4. CONTINGUTS DEL WEB.

L’idioma utilitzat pel titular al web serà el català/castellà/anglès. Ivet Torrent no se responsabilitza de la no comprensió d’aquests idiomes del web per l’usuari, ni de les seves conseqüències.

Ivet Torrent podrà modificar els continguts sense previ avís, així como suprimir i canviar aquestes dins del web, com la forma en què s’accedeix a aquests, sense justificació i lliurement, no responsabilitzant-se de les conseqüències que els mateixos puguin ocasionar als usuaris.

Es prohibeix l’ús dels continguts del web per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense autorització d’Ivet Torrent, ni remetre publicitat o informació fent ús dels serveis d’informació que es posen a disposició dels usuaris, independentment de si la utilització es gratuïta o no.

Els enllaços que incorporen tercers en les seves pàgines web, dirigits a aquesta web, seran per l’obertura de la pàgina web completa, no podent manifestar, directa o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·legítimes en contra d’Ivet Torrent.

5. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

Tant l’accés al web com l’ús no consentit que pugui  efectuar-se de la informació continguda en la mateixa és d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. Ivet Torrent no respondrà de ninguna conseqüència, dany o perjudici que es pogués derivar de dit accés o ús. Ivet Torrent no es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a  conseqüència de:

  • La presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i continguts del web.
  • Un mal funcionament del navegador.
  • L’ús de versions no actualitzades del navegador.

Ivet Torrent no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels enllaços i la rapidesa dels enllaços que s’incorporin al web per l’obertura d’altres. Ivet Torrent no garanteix la utilitat d’aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis als quals pugui accedir l’usuari per mitjà d’aquests enllaços, ni del bon funcionament d’aquestes webs.

Ivet Torrent no serà responsable dels virus o altres programes informàtics que deterioren o poden deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris al accedir al seu web o altres webs a les què s’hagi accedit mitjançant enllaços d’aquest web.

6. ÚS DE LA TECNOLOGIA “COOKIES”

La web utilitza cookies, pot consultar la nostra Política de Cookies, que respecta en tot moment la confidencialitat i intimitat del mateix.

7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Són propietat d’Ivet Torrent, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del web, així com dels seus continguts. Qualsevol ús del web o els seus continguts haurà de tenir caràcters exclusivament particular. Està reservat exclusivament a la consulta i compra de productes, qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol acció similar, de tot o part dels continguts del web, pel què cap usuari podrà realitzar aquestes accions sense l’autorització prèvia i per escrit d’Ivet Torrent.

8. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Ivet Torrent garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, de qualsevol tipus que ens proporcionen les nostres empreses clientes, d’acord amb allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Totes les dades facilitades per les nostres empreses clientes a Ivet Torrent o al seu personal, seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i mantingut sota la responsabilitat d’Ivet Torrent, imprescindibles per prestar els serveis sol·licitats pels usuaris.

Les dades facilitades seran tractades segons el Reglament de Mesures de Seguretat (Real Decret 1720/2007 de 21 de Desembre), en aquest sentit Ivet Torrent ha adoptat els nivells de protecció que legalment s’exigeixen, i ha instal·lat totes les mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat per tercers. No obstant, l’usuari ha de ser conscient de què les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

En cas que es consideri oportú que es cedeixin les seves dades de caràcter personal a altres entitats, l’usuari serà informat de les dades cedides, de la finalitat del fitxer i del nom i direcció del cessionari, perquè doni el seu consentiment inequívoc al respecte.

En compliment de l’establert a la RGPD, l’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Per això ha de contactar amb nosaltres a través del correu info@kakimate.com

9. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

El present Avís Legal s’interpretarà i regirà de conformitat amb la legislació espanyola. Ivet Torrent i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés o ús del web. En el cas de què l’usuari tingui el domicili fora d’Espanya, Ivet Torrent i l’usuari, se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili d’Ivet Torrent.

0